Wijkcentrum

 

 

 

 

 

 

Afscheid van de oude bibliotheek, benieuwd naar het nieuwe wijkcentrum … ? Open Dag zaterdag 13 april !

De oude bibliotheek, naast winkelcentrum Bloemendaal, staat al een tijd leeg. Maar mei as. start de verbouwing en in januari 2020 opent het nieuwe wijkcentrum.

Bent u benieuwd hoe het nieuwe wijkcentrum er uit komt te zien? Welke voorzieningen er komen, hoe de nieuwe horeca wordt?

Op zaterdag 13 april is er van 14.00 tot 16.00 uur voor alle wijkbewoners een open dag.

Alle wijkbewoners kunnen dan komen kijken in de oude bibliotheek, nog vlak voor de verbouwing: u kunt de werktekeningen en plattegronden van de nieuwe indeling bekijken en kennismaken met de nieuwe gebruikers. En er zijn foto’s van de oude bibliotheek.

Er is voor alle bezoekers natuurlijk koffie en thee. En een hapje en een drankje, verzorgd door stichting Sasafit met Kaas & Couscous. Iedereen kan komen proeven.

Om 14.00 uur zal wethouder Corine Dijkstra de Open Dag starten. Zij zal dan onder andere een toelichting geven op de rol van het nieuwe wijkcentrum.

Er is ook een infostand voor een nieuwe collectieve wijkactie zonnepanelen en verduurzaming woningen, in samenwerking met de Energie Coöperatie Gouda en de WoonWijzerWinkel.

Veel zorginstellingen komen straks samen in dit pand. Dat biedt natuurlijk veel voordelen. Voor zowel de professionele partijen als voor de bezoekers. Wijkbewoners moeten makkelijk vragen kunnen stellen over zorg & welzijn in de wijk. U kunt kennismaken met de nieuwe gebruikers van het wijkcentrum zoals Kwadraad met onder andere de Formulierenbrigade, het Sociaal Team Jeugd & Volwassenen, de kinderbibliotheek en het uitleenpunt van de Bibliotheek Gouda, de GGD met het consultatiebureau en jeugdartsen, Gemiva-SVG, enz.

Er is óók alle ruimte voor bestaande en nieuwe bewonersactiviteiten. Kookclubs, het Speelcafe, enz., er is veel mogelijk in het nieuwe multifunctionele pand. Ook aanwezig zijn Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (en Bloemendaal), het Bewonersplatform Gouda Noord, Buurt Bestuurt, de Energie Coöperatie Gouda, VervoersPuntGouda, ZorgPuntGouda en Huttenbouwdorp Noorderhout.

Heeft u ideeën voor het nieuwe wijkcentrum? Wilt u een activiteit organiseren? Wilt u straks meehelpen? U kunt dat op de Open Dag natuurlijk kenbaar maken.

De open dag is informeel en de toegang is gratis. Het adres is Lekkenburg 1, de oude bibliotheek dus. En … voor alle bezoekers is er nog een aardige attentie.

Meer informatie volgt nog … maar houdt u de datum alvast vrij en kom gerust even kijken.

 

 


Buurtservicecentrum in voormalige bibliotheek Bloemendaal

Persbericht: 11 oktober 2017 Gemeente Gouda

“De oude bibliotheek aan de Lekkenburg bij winkelcentrum Bloemendaal krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming. Op termijn kunnen inwoners hier terecht bij het sociaal team van 0 tot 100+. Ook wordt gekeken naar aanvullende functies in het gebouw zoals horeca of een boeken-uitleenpunt voor levendigheid op deze plek. De locatie heeft een centrale ligging naast het winkelcentrum en is voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk. Het sluit aan bij één van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord “Gouda daagt uit!”.

Daarin is het realiseren van een Buurthuis van de Toekomst opgenomen. De gemeente wil stimuleren dat maatschappelijke gebouwen voor meerdere doelen gebruikt worden. Met als doel de samenwerking tussen maatschappelijke instellingen in wijken en buurten te bevorderen. Wethouder Corine Dijkstra: “In Gouda Oost en West hebben we deze multifunctionele centra al, maar in Gouda Noord zochten we nog een geschikte locatie. Dit is een prachtige, centrale plek om er voor de wijkbewoners te zijn”.

Bevorderen afstemming en samenwerking
In Gouda Noord zijn op dit moment het sociaal team en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook actief, maar doen dit vanaf verschillende locaties in Gouda Noord. Het samenvoegen van hen op één locatie draagt in grote mate bij aan een goede afstemming en samenwerking.

Het gebouw is leeg komen staan sinds de komst van een centrale bibliotheek in de Chocoladefabriek op Klein Amerika in Gouda. Al een aantal jaren wordt het te koop of te huur aangeboden, maar dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een passend plan of initiatief voor deze locatie. Kwadraad-Welzijn heeft zich recentelijk gemeld met het plan dit gebouw te gaan huren als een buurtservicecentrum. Naast het sociaal team van 0 tot 100+ is er nog plek voor meer organisaties. Naar die invulling wordt gekeken. Het college stemt in met het voorstel en gaat de gemeenteraad vragen om een krediet hiervoor beschikbaar te stellen.”