Veiligheid

 

Veiligheidsbeleid 2019 en 2020 (april 2020)

Bij alle corona zorgen en maatregelen in de samenleving heeft de gemeenteraad ook vergaderd over het veiligheidsbeleid. Centraal stonden de ‘evaluatie veiligheid 2019’ en de ‘vooruitblik veiligheid 2020’. Aanwezig was ook de teamchef van de politie van Gouda.

U kunt de hele vergadering terugbekijken en terugluisteren via deze link (ongeveer van 0.22 tot 2.15): https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/ed0e2d72-c380-40c9-8031-0a2d0fe19c09.

Omdat veiligheid altijd een belangrijk speerpunt voor bewoners en voor ons als bewonersorganisatie / wijkteam is, hierbij een kort verslag en de belangrijkste documenten.

Enkele hoofdpunten

 • sinds vier jaar halvering aantal inbraken in Gouda;
 • niettemin vergeleken met de regio nog relatief hoog;
 • de drugscriminaliteit is en blijft een zorgpunt;
 • vooral dat jongeren nu steeds vaker gelijk in de drugshandel beginnen, voorheen begonnen ze hun misdaad carrière als inbreker;
 • daarom ook inzet op de zogenaamde familieaanpak, dat zijn gezinnen die veel in aanraking komen met de politie;
 • ook meer contact met onderwijs om vroegtijdig jeugdcriminaliteit te signaleren;
 • de politiechef noemt succes van inzet twee rechercheteams op inbrekersgroepen die in heel Nederland bezig waren;
 • uit de raad kwamen onder andere de vraag wat de taken van de (nieuwe) ‘netwerkregisseur’ zijn;

 

Prioriteiten veiligheidsbeleid 2020

Per jaar wordt bekeken of er extra prioriteiten moeten worden opgenomen in het actieplan. Ook in 2020 ligt de focus op:

 • met aanpak jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen. De aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering;
 • de stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning;
 • de woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken.
 • integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid.

 

Van Top 60 naar Top X

Verder gaat de aanpak van veelplegers veranderen: van ‘persoonsgerichte aanpak’ naar de ‘Top 60’ en nu naar de ‘Top X’; Citaat uit de aanpak Top X, dat is aanpak op de jeugdcriminelen en veelplegers:

 • “Met de nieuwe TopX aanpak kan een kerngroep van jongeren (tussen de 16 en 27 jaar) die voor de meeste overlast en misdrijven zorgt, met voorrang worden aangepakt met zowel repressie als zorg. De TopX richt zich niet meer uitsluitend op woninginbrekers, maar op jongeren die zich met allerlei vormen van criminaliteit bezig houden, met name ook geweld en drugscriminaliteit. Met een TopX aanpak laat Gouda aan die jongeren zien dat zij in het vizier zijn bij alle veiligheidspartners. Aan de jongeren op de lijst wordt kenbaar gemaakt dat zij onder de aanpak vallen.”
 • “Circa de helft van de huidige Top60-lijst wil geen zorg of hulp meer aanvaarden en valt om die reden onder de repressieve aanpak van de politie. Dit houdt in dat zij bij iedere surveillance staande worden gehouden, dat ze thuis bezocht worden en dat ze gehinderd worden bij iedere activiteit die ze ondernemen. Hier volstaat een monodisciplinaire aanpak vanuit de politie. Hieruit blijkt dat de huidige in- en uitstroomcriteria onvoldoende passen bij de veranderde doelgroep. Om effectief de schaarse capaciteit van politie, OM en anderen in te zetten op de groep die op die moment voor overlast en criminaliteit zorgt dienen deze criteria aangepast te worden. De TopX zal zich gaan richten op jongeren die actueel in beeld komen vanwege crimineel gedrag en waar een integraal plan van aanpak wél meerwaarde kan bieden. Op deze wijze wordt meer effect bereikt voor de veiligheid in Gouda.”

 

Relevante documenten zijn:

IVB Jaarrapportage 2019

Actieplan Veiligheid 2020

 

 


Bewonersbijeenkomst over whatsapp groepen en veiligheid in de wijk op woensdag 14 november (november 2018)

Uit onze laatste wijkenquête bleek dat veel bewoners in de wijk belangstelling hebben om deel te nemen aan een ‘whatsapp groep veiligheid’.

In zo’n groep informeren bewoners elkaar via de app over de veiligheid in hun eigen buurt. Ook kan de politie eerder tot actie overgaan. Uit onderzoek is gebleken dat deze appgroepen bijdragen aan het veiligheidsgevoel van bewoners.

Ook de gemeente Gouda en de politie vinden het ondersteunen van bestaande en nieuwe whatsapp groepen belangrijk.

Op woensdag 14 november is er daarom voor bewoners in de wijk een bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen en over de veiligheid in uw buurt. Geïnteresseerde bewoners zijn van harte welkom om 20.00 uur, in basisschool de Bijenkorf, Aalberseplein 6.

Beheerders van bestaande whatsapp groepen zijn van harte uitgenodigd om hun ervaringen te delen met andere wijkbewoners.

Geïnteresseerd? Nieuwsgierig? Benieuwd? Betrokken? Kom gerust langs …

Met vriendelijke groet,
Bewonersplatform Gouda Noord


 

Collectieve wijkactie buitenverlichting (september 2017)

Bewoners inventariseren donkere en onveilige plekken in de wijk

Vaak zeggen bewoners dat de poorten of de achterpaden bij hun in de buurt onverlicht zijn. Of dat er donkere en onveilige plaatsen in de eigen wijk zijn. Dit zorgt voor een onveiligheidsgevoel bij mensen. Bovendien maken donkere plekken het voor inbreker makkelijker, aldus de wijkagenten. Inbrekers houden niet van veel licht.

Meer buitenverlichting, meer inbraakpreventie

Daarom zijn door bewoners in enkele buurten in Plaswijck alle donkere/onveilige plekken in de Wervenbuurt, Steinenbuurt, Zevenburgen en de Watergrassen geïnventariseerd. Het plan is dat bewoners bij deze plekken buitenverlichting aanbrengen. Dat willen we doen met een collectieve wijk inkoopactie, zodat bewoners goedkoop buitenverlichting kunnen kopen. En er minder kansen zijn voor inbrekers.

Collectieve wijkinkoop, subsidieregeling voor verlichting

Er zijn offertes opgevraagd wat het kost om een groot aantal energiezuinige buitenlampen te kopen, inclusief bewegingsmelder en montage. Bovendien zal de gemeente Gouda 50% van de kosten vergoeden. De definitieve prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers: hoe meer deelnemers, hoe goedkoper.

Interesse in de collectieve wijkactie poortverlichting !?

Interesse om mee te doen en op de hoogte blijven? Stuur een mail naar contact@bewonersplatformgoudanoord.nl . Ook bewoners uit andere buurten en wijken kunnen natuurlijk meedoen. Wij houden u dan op de hoogte van de definitieve aanbieding.

Weet u donkere en onveilige plekken in Gouda Noord?

Ook in Gouda Noord willen we van start. Weet u als bewoner donkere en/of onveilige plekken in uw buurt, waar volgens u meer verlichting mag komen? Zodat u zich veiliger voelt en dat inbrekers minder kans maken? Stuur aub. een mail met uw suggestie(s) naar contact@bewonersplatformgoudanoord.nl. Dank voor uw moeite.

Initiatief van bewonerscomité Buurt Bestuurt

Deze collectieve wijkactie is een initiatief van bewoners uit de wijk zelf en van bewonersorganisatie/wijkteamPlaswijck. Samen met de gemeente en de politie werken we aan een veiliger buurt in het bewonerscomité Buurt Bestuurt .

 


Nieuwe bijeenkomst WhatsApp groepen 1 juni 2017

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee. Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen en nieuwe ontwikkelingen als NextDoor met elkaar te delen.

Ook bewoners die graag een groep in hun eigen buurt willen opstarten of zich willen aansluiten bij een whatsapp groep in hun eigen buurt zijn van harte welkom.
Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda. Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

 


Leefbaarheid en veiligheid belangrijk voor bewoners

Uit alle bewonersenquêtes blijkt dat bewoners veiligheid in de eigen wijk en straat zeer belangrijk vinden. Voor het Bewonersplatform Goud Noord is het daarom essentieel dat veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd blijft. Goed en blijvend overleg met de wijkpartners is daarbij een must.

 


Gemeentelijk veiligheidsbeleid

Op de website van de gemeente Gouda is meer informatie te vinden over het beleid, de aanpak en de resultaten: http://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken

 


VeiligheidsPuntGouda: informatie voor bewoners

Op de website  VeligheidsPuntGouda is informatie te vinden over leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Hierop is er ook een besloten intranet, waarop betrokken bewoners kunnen zien wat er speelt in hun eigen wijk. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsmail ‘VeiligheidsPuntGouda’.

Momenteel zijn onderhanden:mappress-whatsappgroep

1)  Proef ‘Buurt Bestuurt’ in Plaswijck: grotere zeggenschap van burgers bij de inzet van politie en stadstoezicht.
2)  Opstarten whatsapp groepen in de wijken en buurten. Er zij al enkele bijeenkomsten geweest. Via het contactformulier op deze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de nieuwe bijeenkomsten in Gouda Noord over whatsapp groepen.
3)  Zorgen dat de wijkagenten voldoende ondersteuning krijgen.

Voor meer informatie zie http://www.veiligheidspuntgouda.nl

logo-vgh