Samenleving

 

Uitkomsten stadspeiling 2019 gemeente Gouda (april 2020)

Elk jaar houdt de gemeente Gouda een peiling onder bewoners over de leefbaarheid in Gouda. Vorig jaar oktober/november hebben 1.713 inwoners van Gouda deze stadspeiling ingevuld. Dat was een respons van 30%.

Hieruit enkele uitkomsten. De quotes komen rechtstreeks uit het rapport. NB In de bijlage zijn alle uitkomsten van de stadspeiling na te lezen.

Enkele positieve punten

 • Gouda als stad om in te wonen of te bezoeken scoort gemiddeld een 7,5.
 • Wat betreft voorzieningen in de buurt zijn mensen vooral tevreden over winkels voor dagelijkse boodschappen en gezondheidsvoorzieningen: 87% is hierover (zeer) tevreden.
 • Gouwenaars beoordelen hun buurt met een ruime voldoende als plek om te wonen (7,5).
 • De meerderheid (82%) voelt zich prettig in de straat waar men woont.

En enkele andere uitkomsten

 • De veiligheid in de buurt krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 6,6. “Gevraagd naar of men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt geeft 30% aan dat dit het geval is en 70% zegt zich nooit onveilig te voelen.”
 • De parkeergelegenheid voor auto’s: “net als vorig jaar zijn meer mensen ontevreden dan tevreden over het aantal parkeerplekken.” Dit komt in elke bewonersenquête terug.
 • De zeer lage bekendheid met alle minimaregelingen. Wel is de bekendheid met de Stadspas/Rotterdampas iets toegenomen, van 49% naar 55%.
 • Slechts 35% is bekend met de Sociaal Teams van 0 tot 100+ (!).
 • “52% geeft aan dat cultuurverschillen geen problemen geven in de buurt (in 2018 was dit 58%).” Dat betekent dat de helft van de respondenten wel cultuurverschillen als een probleem ziet of ervaart …

Open vragen

Aan het einde van de vragenlijst was ruimte voor opmerkingen en suggesties. De gemeente hierover:

 • “Veel opmerkingen (ruim 100) die daar zijn geplaatst hebben betrekking op een verkeersaspect. Dit omvat veel verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld: te hard rijden, verkeersveiligheid, parkeren, geluidsoverlast, veel verkeer en bereikbaarheid.”
 • “Ook worden er veel opmerkingen gemaakt over afval (bijna 70 keer genoemd). In deze opmerkingen komt het nieuwe afvalbeleid1 naar voren. Genoemd wordt dat er meer zwerfafval is gekomen en ook de aanblik van de zakken met plastic wordt genoemd als verslechtering van het straatbeeld. Zakken blijven soms lang hangen of gaan kapot.

In een voetnoot van het rapport staat hierover nog de volgende passage:

“Inmiddels is een proef gedaan met inzameling van plastic (PMD) via ondergrondse containers bij enkele flatgebouwen . Het resultaat van deze proef is positief: bijna geen PMD zakken meer op straat en minder zwerfafval. Dit gaan we op grotere schaal toepassen. Omdat er veel minder restafval is, is er een overcapaciteit in de ondergrondse restafvalcontainers is ontstaan. Daarvan wordt een deel omgebouwd naar PMD containers.”

Al met al een redelijk positief beeld. Vooral de beschikbaarheid en bereikbaarheid van gezondsheids- en winkelvoorzieningen scoren goed. Op het gebied van veiligheid, verkeer & verkeersveiligheid en zorg & welzijn blijven er aandachtspunten.

 

En de documenten:

Factsheets Stadspeiling 2019 Memo_gemeenteraad_uitkomsten Stadspeiling 2019

Memo_gemeenteraad_uitkomsten Stadspeiling 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met dank aan stichting wijkteam plaswijck

 


 

Gouwe Dialoog op dinsdag 28 januari 2020

De Stichting Gouwe Dialoog heeft een bekende Gouwenaar, Hans Suijs, als gastspreker uitgenodigd. Hij zal zijn verhaal vertellen met als titel: “Bepalende Gesprekken”. De luistersessie is in de Patapouf. Meer informatie is te lezen in de brochure.

Uitnodiging Gouwe Dialoog luistersessie 28 januari 2020

 

 


Gouwe Dialoog op 22 november 2019

De stichting Gouwe Dialoog organiseert een stadsbrede bijeenkomst met gastspreker de heer van Roekel. De toegang is gratis en aanmelden kan via gouwedialoog@outlook.com. Meer informatie is te lezen in de brochure:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Koningsdag 2019

Beste wijkbewoners,

As. zaterdag 27 april 2019 is het Koningsdag en ook dit jaar zijn er in de wijk feestelijke vrij-, kleedjes- en vrijmarkten. Iedereen is welkom om te kijken, kopen én verkopen, mee te doen met de spelletjes en natuurlijk wat te eten en drinken.

Van 9.00 uur tot 14.00 uur is er de vrijmarkt Bloemendaal-Plaswijck op het parkeerterrein Gildenburg naast het winkelcentrum. Opbouw is mogelijk vanaf 8.00 uur, aanmelden hoeft niet! Dit jaar is er onder andere de Goudse popschool, slijm maken, kinderspelletjes, een ritje op de pony van de Ruiterclub, ijsjes van Verhage en NIEUW dit jaar een grote loterij met 166 prijzen en een geweldige hoofdprijs, beschikbaar gesteld door alle sponsors.

Bij Buurtvereniging het Ankerlicht zijn er in en om het gebouw ook weer verschillende activiteiten met traditioneel het springkussen. De start daar is om 11 uur. Dit jaar zijn er geen koningsdagactiviteiten in de hoeven.

Wij hopen iedereen te zien en natuurlijk dat het weer meewerkt … duimen maar !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kerstwandeltheater Gouda vrijdag 21 december 2018

Ook dit jaar is het kerstwandeltheater in Gouda Noord, op vrijdag 21 december 2018. Er is een mooie route uitgezet in Gouda Noord. Het beginpunt van de route is bij de H.- Josephkerk, Aalberseplein 2 in Gouda. U kunt de wandeling starten tussen 18.30 en 20.00 uur. Volg het spoor van lichtjes en de vier wijzen. Aan het eind van de route kunt u genieten van koffie, thee, warme chocolademelk en glühwein. Voor meer informatie, zie https://www.kerstwandeltheatergouda.nl/

 

 

 

 

 

 

 


Bewonersbijeenkomst gemeente 29 januari 2018

De gemeente Gouda organiseert een informatiebijeenkomst. Uit de brief van de gemeente Gouda:

“In Gouda werken veel partners samen aan het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid. Daarin worden goede resultaten geboekt, maar het kan natuurlijk altijd beter. Als burgemeester van Gouda vind ik het belangrijk van u te horen wat er leeft in uw wijk, en wat u zou kunnen doen om de leefbaarheid in uw directe omgeving verder te verbeteren. Als gemeente willen we ons best doen om uw ideeën voor de buurt te ondersteunen.

Op maandag 29 januari a.s. organiseert de gemeente een leefbaarheidsavond die gericht is op Gouda Noord met een focus op het gebied rond de Groen van Prinsterersingel. Iedereen is welkom. Samen met o.a. de politie en met de wethouders Hilde Niezen (Stedelijk Beheer) en Jan-Willem van Gelder (Burgerparticipatie) ga ik graag met u in gesprek. We zijn benieuwd naar uw ideeën en willen met u verkennen of uw ideeën realiseerbaar zijn.

Datum: maandag 29 januari 2018

Tijd: van 20.00 uur – 22.00 uur (inloop om 19.45 uur)

Locatie: De Goudse Waarden, Heemskerkstraat 105 Gouda

Ik hoop u maandag 29 januari te mogen ontmoeten.”

 


Kerstwandel Theater Gouda Noord

Op vrijdagavond 22 december vindt alweer de zevende editie van het Kerstwandeltheater in Gouda plaats, dit jaar in de wijk ‘Gouda Noord’. Wandelend langs een lint van lichtjes kun je gedurende ruim een uur het kerstverhaal samen met familie, buren en vrienden beleven.

Langs de route- onder andere langs een prachtig verlicht bordes van het Jozefpaviljoen- worden scènes uit het kerstverhaal uitgebeeld en nagespeeld. Je ontmoet engelen, herders en wijzen waar je hen niet zou verwachten.

Start wandeling tussen 18.30-20.00 uur, vanaf de Pauluskerk, Willem de Zwijgersingel 1.

 

 


Uitnodiging voor Gouwe Dialoog op vrijdag 10 november 2017 in De Meander

 

“De wereld in de wijken, kleurrijk eten met elkaar”

 

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van de ‘Gouwe Dialoog’ in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord. Dit initiatief van betrokken Gouwenaren, met ondersteuning van burgemeester Schoenmaker, zal voor de eerste keer plaatsvinden in onze wijk.

Gouwe Dialoog

De initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog willen bijdragen aan meer begrip en betere sociale contacten tussen mensen onderling, door wijkbijeenkomsten te organiseren waar mensen in een informele sfeer met elkaar kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten.

Vrijdag 10 november vanaf 18.00 uur in De Meander

Op vrijdagavond 10 november zal de eerste Gouwe Dialoog in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord plaatsvinden. U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur in De Meander, hoek Calslaan en Groen van Prinsterersingel.

Programma

Om 18.30 uur krijgt u een korte introductie van de gastspreker de heer Leen de Jong over ‘wereldculturen in onze wijk’.

Daarna gaan we gezamenlijk eten: u kunt proeven én leren van onbekende gerechten van de Surinaamse, Angolese, Oezbekistaanse en Marokkaanse keuken. Deelname hieraan is gratis.

Tijdens het eten kunt u met uw tafelgenoten discussiëren over samen-leven in uw eigen wijk en wat uw ideeën hierbij zijn. Ook zijn er enkele stellingen.

Na de pauze is er een samenvatting door Leen de Jong en bespreken we samen de belangrijkste thema’s. De bijeenkomst eindigt ca. 21.30 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@wijkteamplaswijck.nl. Gezien het karakter van deze avond en de capaciteit van de keuken is de deelname aan deze Gouwe Dialoog beperkt tot maximaal 100 personen.

Meehelpen met koken

En wilt u meehelpen met koken … !? U kunt dan meehelpen vanaf 16.00 uur. Voor meer informatie hierover en/of u aanmelden om te helpen meekoken, stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl.

Meer informatie

Meer willen weten? U kunt met de initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog mailen via gouwedialoog@outlook.com of bellen met de heer Jan van Ingen via 06-2412 1996.

Vervoer van deur tot deur

U kunt speciaal voor deze avond gebruik maken van vervoer heen en na afloop terug, van deur tot deur, tegen een gereduceerd tarief van € 4. Reserveren voor vervoer bij VervoersPuntGouda is mogelijk via info@wijkteamplaswijck.nl.

 

Wij hopen op een goede opkomst en een positieve dialoog. Er is genoeg te bespreken in onze wereld en onze eigen wijk.

Met vriendelijke groet,

Regiewerkgroep Gouwe Dialoog

Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck