Openbare Ruimte

Rapportage KOR (juni 2019)

Elk jaar publiceert de gemeente Gouda de KOR rapportage. Deze gaat over de Kwaliteit Openbare Ruimte per rubriek (zoals verlichting, groenonderhoud, straatmeubilair, enz.) en per wijk. De Kor wordt opgesteld op basis van de maandelijkse schouwen die worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, aan de hand van de Goudse schouwgids. Graag geven wij hierbij een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

De gemeente: “De gemiddelde kwaliteit was de afgelopen jaren vrij constant, aldus de gemeente. Het jaar 2018 scoort duidelijk beter dan voorgaande jaren, het aandeel A+ en A kwaliteit is gestegen. Bovendien was in voorgaande jaren het aantal D scores hoger dan de afgesproken maximale 2%. In 2018 voldoet het percentage D-scores voor het eerst aan het afgesproken kwaliteitsniveau.”

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente: “In de volgende afbeelding is de kwaliteit per wijk weergegeven. De gemiddelde kwaliteit (scores A+ t/m B) verschillen weinig per wijk en alle wijken voldoen ruim aan de 85% eis. In de wijken Korte Akkeren, Gouda Noord, Achterwillens en Plaswijck zijn er wel teveel D-scores, maar het aantal te slechte scores is wel minder dan voorgaande jaren. In alle andere wijken blijven de D-scores onder de afgesproken 2%. Ook hier is dus een verbetering zichtbaar ten opzichte van voorgaande jaren.”

 

 

 

 

 

Opmerking van onze kant:

  • Verschillen per wijk niet groot, maar toch: Bloemendaal, Nieuwe Park en Gouda Noord scoren relatief goed;
  • Kort Haarlem, Oost en Plaswijck relatief minder.