Wijkjaarprogramma

Speerpunten 2018

 1.  Bevorderen van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de wijk Gouda Noord.
 2.  Een volwaardige herbestemming van de voormalige PWA-kazerne: opstellen herbestemmingsplan ‘Noordstaet’ voor zorg en woningen met deskundige partners.
 3.  Met wijkbewoners invulling geven aan invulling ‘Noordstaet’.
 4.  Bijdragen aan meer veiligheid in de wijk, onder andere door het helpen opzetten van whatsapp groepen.
 5.  Bijdragen aan een goede uitvoering van het Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda met actieve bewoners betrokkenheid.
 6.  Goede en betaalbare zorg en welzijn in de wijk gaan organiseren.
 7.  Bevorderen duurzaamheid en energiebesparing.
 8.  Goed en betaalbaar vervoer in en voor de wijk mogelijk maken.
 9.  Het organiseren van verschillende bewonersbijeenkomsten, voor de hele wijk, voor specifieke buurten en specifieke onderwerpen.

 

Speerpunten 2017

 1.  Afstemmen met de wijk wat de speerpunten zijn.
 2.  Bevorderen van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de wijk Gouda Noord.
 3.  Een volwaardige herbestemming van de voormalige PWA-kazerne.
 4.  Positief-kritisch overleg met de wijkpartners
 5.  Kindervakantieweek organiseren.
 6.  Bijdragen aan meer veiligheid in de wijk.
 7.  Bevorderen duurzaamheid en energiebesparing.
 8.  Hoe goede zorg en welzijn in de wijk te behouden en te verbeteren.
 9.  Goed en goedkoop vervoer in en voor de wijk mogelijk maken.
 10.  Meewerken aan nieuwe Mobiliteitsplan Gouda en de belangen van de wijk Gouda Noord hierin laten verwerken.