Bewonersplatform

 

Bewonersorganisatie

Als stichting zonder winstoogmerk willen we met een ervaren bestuur van betrokken bewoners streven naar een breed draagvlak in de wijk, een heldere en objectieve communicatie, het afwegen van alle belangen en een zorgvuldige besluitvorming. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers is onafhankelijk maar streeft wel naar blijvend constructief overleg met alle wijkpartners. Voorop staat altijd het verbeteren van van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de wijk Gouda Noord.