Belangrijke telefoonnummers

 

Hulpdiensten alarmnummer 112

In geval van directe spoed, gevaar, heterdaad meldingen van misdrijven. Veel heterdaads van de politie komen door meldingen van alerte bewoners.

 

Politie en wijkagenten 0900 8844

Als u een melding wilt doorgeven over leefbaarheid in de wijk of contact wilt met de wijkagenten. Meldingen worden geregistreerd.

 

Meld Misdaad Anoniem 0800 7000

Het nummer als u anoniem een melding wilt maken van een misdrijf.

 

Gemeente Meldpunt Openbaar Gebied 14 0182

of zie http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Uw_vraag_of_opmerking_indienen/Meldpunt_openbaar_gebied .  Voor hinderlijke of gevaarlijke situaties in het openbaar gebied (verzakkingen in de straat of het groenonderhoud). Het doel is dat de leefomgeving schoon, heel en veilig blijft.

 

Buurtbemiddeling

Woont u prettig naast uw buren of zijn er irritaties en meningsverschillen? Met informatie, advies en bemiddeling van Buurtbemiddeling kunnen buren zelf hun conflict oplossen. Voor tips, adviezen en werkwijze, zie https://www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling/ of bel 088-9004000.

 

Stichting Bewonersplatform Gouda Noord

Bewonersorganisatie gericht op de leefbaarheid van de wijk.  U kunt een mail sturen naar  contact@bewonersplatformgoudanoord.nl of u abonneren op onze nieuwsmail via het aanmeldformulier.

 

Meldpunt vliegtuigoverlast

Meer informatie kunt u vinden op http://www.zuid-holland.nl/loket/bezwaar/@8074/milieuklachten/

 

Meldpunt Zorg en Overlast

Bij dit meldpunt van de GGD kan u terecht als u denkt dat iemand zorg nodig heeft, maar hier niet zelf om wil of kan vragen; denk aan kindermishandeling, huiselijk geweld, sociaal isolement, vervuiling en verwaarlozing. Voor meer informatie, zie https://www.ggdhm.nl/thema-s/category/zorg-en-overlast/

 

Sociaal Team Noord

Voor vragen over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen of de relatie. Voor spreekuren in Gezondheidscentrum Bloemendaal zie de website www.sociaalteamgouda.nl/ Het Sociaal Team Gouda is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur op (088) 90 04 321.