Onderzoek naar zorg en welzijn in Gouda Noord

Een goede en betaalbare zorg en welzijn in de wijk wordt steeds belangrijker. Bovendien zijn er veel veranderingen in het sociaal domein. Vandaar dat het Bewonersplatform Gouda Noord, in samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen, een wijkonderzoek zal starten naar de precieze vragen, behoeften en wensen van bewoners. Op de bewonersavond van 6 december zal hierover meer verteld worden.