Home

Welkom op de website van het Bewonersplatform Gouda Noord. Als stichting zonder winstoogmerk wil het bewonersplatform streven vooral naar een goede herbestemming van de PWA-kazerne. Het bewonersplatform zet zich al vele jaren hiervoor in. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voor meer informatie, vragen, suggesties, enz. kunt u mailen naar contact@bewonersplatformgoudanoord.nl.