Home

Welkom op deze website!

Op deze website van het Bewonersplatform Gouda Noord kunt u nieuws en informatie vinden over de wijk, activiteiten, bewonersbijeenkomsten en wijkpartners. Het Bewonersplatform richt op het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk Gouda Noord, in het bijzonder op een volwaardige herstemming van de PWA-kazerne. Voor meer informatie, vragen, suggesties, enz. kunt u mailen naar contact@bewonersplatformgoudanoord.nl.  Zie ook ons twitteraccount  www.twitter.com/bpgoudanoord  en onze facebook pagina  www.facebook.com/bewonersplatformgoudanoord .