Samenleving

Bewonersbijeenkomst gemeente 29 januari 2018

De gemeente Gouda organiseert een informatiebijeenkomst. Uit de brief van de gemeente Gouda:

“In Gouda werken veel partners samen aan het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid. Daarin worden goede resultaten geboekt, maar het kan natuurlijk altijd beter. Als burgemeester van Gouda vind ik het belangrijk van u te horen wat er leeft in uw wijk, en wat u zou kunnen doen om de leefbaarheid in uw directe omgeving verder te verbeteren. Als gemeente willen we ons best doen om uw ideeën voor de buurt te ondersteunen.

Op maandag 29 januari a.s. organiseert de gemeente een leefbaarheidsavond die gericht is op Gouda Noord met een focus op het gebied rond de Groen van Prinsterersingel. Iedereen is welkom. Samen met o.a. de politie en met de wethouders Hilde Niezen (Stedelijk Beheer) en Jan-Willem van Gelder (Burgerparticipatie) ga ik graag met u in gesprek. We zijn benieuwd naar uw ideeën en willen met u verkennen of uw ideeën realiseerbaar zijn.

Datum: maandag 29 januari 2018

Tijd: van 20.00 uur – 22.00 uur (inloop om 19.45 uur)

Locatie: De Goudse Waarden, Heemskerkstraat 105 Gouda

Ik hoop u maandag 29 januari te mogen ontmoeten.”

 


Kerstwandel Theater Gouda Noord

Op vrijdagavond 22 december vindt alweer de zevende editie van het Kerstwandeltheater in Gouda plaats, dit jaar in de wijk ‘Gouda Noord’. Wandelend langs een lint van lichtjes kun je gedurende ruim een uur het kerstverhaal samen met familie, buren en vrienden beleven.

Langs de route- onder andere langs een prachtig verlicht bordes van het Jozefpaviljoen- worden scènes uit het kerstverhaal uitgebeeld en nagespeeld. Je ontmoet engelen, herders en wijzen waar je hen niet zou verwachten.

Start wandeling tussen 18.30-20.00 uur, vanaf de Pauluskerk, Willem de Zwijgersingel 1.

 

 


Uitnodiging voor Gouwe Dialoog op vrijdag 10 november 2017 in De Meander

 

“De wereld in de wijken, kleurrijk eten met elkaar”

 

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van de ‘Gouwe Dialoog’ in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord. Dit initiatief van betrokken Gouwenaren, met ondersteuning van burgemeester Schoenmaker, zal voor de eerste keer plaatsvinden in onze wijk.

Gouwe Dialoog

De initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog willen bijdragen aan meer begrip en betere sociale contacten tussen mensen onderling, door wijkbijeenkomsten te organiseren waar mensen in een informele sfeer met elkaar kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten.

Vrijdag 10 november vanaf 18.00 uur in De Meander

Op vrijdagavond 10 november zal de eerste Gouwe Dialoog in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord plaatsvinden. U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur in De Meander, hoek Calslaan en Groen van Prinsterersingel.

Programma

Om 18.30 uur krijgt u een korte introductie van de gastspreker de heer Leen de Jong over ‘wereldculturen in onze wijk’.

Daarna gaan we gezamenlijk eten: u kunt proeven én leren van onbekende gerechten van de Surinaamse, Angolese, Oezbekistaanse en Marokkaanse keuken. Deelname hieraan is gratis.

Tijdens het eten kunt u met uw tafelgenoten discussiëren over samen-leven in uw eigen wijk en wat uw ideeën hierbij zijn. Ook zijn er enkele stellingen.

Na de pauze is er een samenvatting door Leen de Jong en bespreken we samen de belangrijkste thema’s. De bijeenkomst eindigt ca. 21.30 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@wijkteamplaswijck.nl. Gezien het karakter van deze avond en de capaciteit van de keuken is de deelname aan deze Gouwe Dialoog beperkt tot maximaal 100 personen.

Meehelpen met koken

En wilt u meehelpen met koken … !? U kunt dan meehelpen vanaf 16.00 uur. Voor meer informatie hierover en/of u aanmelden om te helpen meekoken, stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl.

Meer informatie

Meer willen weten? U kunt met de initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog mailen via gouwedialoog@outlook.com of bellen met de heer Jan van Ingen via 06-2412 1996.

Vervoer van deur tot deur

U kunt speciaal voor deze avond gebruik maken van vervoer heen en na afloop terug, van deur tot deur, tegen een gereduceerd tarief van € 4. Reserveren voor vervoer bij VervoersPuntGouda is mogelijk via info@wijkteamplaswijck.nl.

 

Wij hopen op een goede opkomst en een positieve dialoog. Er is genoeg te bespreken in onze wereld en onze eigen wijk.

Met vriendelijke groet,

Regiewerkgroep Gouwe Dialoog

Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck